دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

تشکیل کلاس حل تمرین تصمیم گیری وتحقیق در عملیات


با سلام
کلاس حل تمرین امروز  مورخه 28 آبانماه ساعت 19 تشکیل می شود