X
تبلیغات
زولا

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

خلاصه الگوهای توسعه کشورهای آسیایی

الگوی توسعه ژاپنالگوی توسعه ژاپن بر مبنای توسعه صنایع برای افزایش تولیدات و در نتیجه افزایش صادرات (الگوی توسعه صادرات) و رسیدن به رشد و توسعه بالای اقتصادی با اتکا بر کار گروهی بوده است. به همین خاطر روند تغییر و انتقال فازها به‌سوی توسعه و گسترش صنایع بوده است.

در این راستا ابتدا سیاست جایگزینی واردات را انتخاب کرده تا با ورود فناوری و دانش آن و فراگیری و استفاده صحیح از آن‌ها قدم به‌سوی ابداعات فناورانه و گسترش صنایع مدرن بردارند تا در نهایت به الگوی مورد نظر یعنی توسعه و افزایش تولیدات صنعتی و صادرات آن‌ها دست یابند.

از سوی دیگر اهداف در نظر گرفته در بخش کشاورزی مبتنی بر مکانیزه کردن کشاورزی و افزایش محصولات آن برای دستیابی به خودکفایی داخلی و بی‌نیازی به خارج و نیز کار گیری مازاد نیروی کار بخش کشاورزی در صنایع مدرن بوده است.

به‌هرحال ژاپن تبدیل به یک قدرت اقتصادی جهانی شده است و تحولات جهانی و نوسان‌های اقتصاد داخلی ژاپن بر یکدیگر اثر می‌گذارند.الگوی توسعه چینمهم­ترین دلیل توسعه چین اتکا به پارادایم مائو بود. برنامه­ ریزی در چین مثل شوروی سابق ابتدا با تأکید بر صنایع سنگین به روش مرکزی بود، اما به مرور زمان فقط سیاست­های راهبردی را ارشادگونه به­ کار می­ بردند. حوزه ­های برنامه­ ریزی ابتدا توسعه زیرساخت­های صنعتی و بعد کشاورزی بود؛ اما امروزه با بازشدن درب­های چین به روی دنیا وضعیت فرق نموده است. با روی کار آمدن شیائوپنگ و دیدگاه پراگماتیستی وی الگوی رفتاریِ اقتصادی، سیاسی چین فرق کرد و به توسعه صنعتی غربی توجه زیادی شد. این توسعه بدون توسعه سیاسی و با کنترل سیاسی است. رهیافت آن­ها رهیافت تدریجی و فزاینده بوده است.الگوی توسعه کره جنوبیاستراتژی­ها و برنامه­ های اجرا شده در دوران توسعه کره جنوبی:

سیاست جایگزینی واردات، توسعه صادرات صنایع سبک، توسعه صنایع سنگین و شیمیایی، اصلاحات اقتصادی، شکوفایی مجدد اقتصادی.

این کشور با تکیه بر مزیت­ها، زمینه ­ها و برنامه­ های توسعه ملی با الگوهای بازار و توسعه برون­گرا ( در هماهنگی با الزامات نظام ­بین­ الملل، رشد اقتصادی پرشتابی را تجربه کرده است.الگوی توسعه مالزیتأکید بر بخش خصوصی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی، تأکید بر تنوع بخشی بر اقتصاد و صنعتی شدن، قرار گرفتن در یک شبکه اقتصادی پویا و فعال، اتخاذ استراتژی سرمایه­ گذاری مناسب از طریق تشویق سرمایه­ گذاری­های داخلی و جذب سرمایه ­گذاری­های خارجی، مشارکت همه جانبه مردمی در فرایند برنامه­ ریزی و توسعه اقوام مختلف با نژادهای متفاوتالگوی توسعه سنگاپور

قبولاندن به مردم به عنوان یک جامعه مستقل باید پیشرفت کنیم، اِعمال سیاست جایگزینی واردات، تغییر ساختار اقتصاد از فعالیت­های کاربر و با ارزش افزوده کم به فعالیت­های سرمایه­ بر و با ارزش افزوده بالا، توسعه و تولیدات صنعتی در کلاس جهانی (منطقه­ گرایی)، سیاست کنونی: جهانی­ گرایی (اقتصاد مبتنی بر دانش) که شامل استراتژی­های توسعه خدمات و تولیدهای صنعتی، حمایت از SMEها به عنوان شریکان چندملیتی، ایجاد شرکت­هایی در کلاس جهانی، توجه به سرمایه انسانی و تشویق به آموزش، ایجاد فضای حمایتی ازنوآوری، استفاده بهینه از منابع کمیاب