X
تبلیغات
زولا

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

پنجمین جشنواره ملی نوآوری و فن آفرینی/جایزه دکتر شهید چمران

برای اطلاع از جزئیات پنجمین جشنواره ملی نوآوری و فن آفرینی/جایزه دکتر شهید چمران به آدرس زیر مراجعه کنید.پنجمین جشنواره ملی نوآوری و فن آفرینی/جایزه دکتر شهید چمران

http://www.iust.ac.ir/find.php?item=61.5826.32897.fa