دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

ارزشیابی اساتید

به اطلاع می رساند که فرایند ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم 93-92 از روز شنبه مورخ  13/02/93  الی 24/02/93 در سایت گلستان انجام خواهد شد.لذا از دانشجویان گرامی خواهشمند است در زمان مقرر با مراجعه به سایت گلستان عملیات ارزشیابی را انجام دهند. دانشجویانی که در مهلت مقرر  اقدام به انجام ارزشیابی ننمایند و یا مراحل ارزشیابی را به طور کامل به اتمام نرسانند، ثبت نام نیمسال آینده آنان با تاخیر انجام خواهد شد. 

تاریخ انتشار :1393/02/08