دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

کلاس حضوری

دوستان گرامی سلام ضمن عرض تبریک سال نو خواستم از دوستان که وقت آزادتری دارند خواهش کنم برای کلاس حضوری اصرار نورزند، چون واقعا وقتی تا پایان ترم نیست و امکان شرکت در کلاسهای حضوری برای عده ای میسر نیست