دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

تکلیفهای درس مزیتهای نسبی در رابطه با اولویتهای سرمایه گذاری

با سلام

تا امروز یعنی 11 اسفند 1392 سه تمرین زمان دار و یک تمرین نهایی از طرف آقای دکتر کریمی در LMS ارائه شده است.


1- نمایش نسبت صادرات  و واردات به درآمد ملی (دوستان فایل هایی که قبلا ارسال کردند دوباره به این صورت بفرستند)   (زمان تحویل تا چهارشنبه، 14 اسفند 1392، 17:00)


2- سابقه دلار و نقش آن در تجارت بین المللی (دوستان فایل هایی که قبلا ارسال کردند دوباره به این صورت بفرستند)      (زمان تحویل تا چهارشنبه، 14 اسفند 1392، 17:00)


3- بررسی سیاستهای اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مزیتهای ملی (زمان تحویل تا شنبه، 17 اسفند 1392، 17:00)


4- تمرین اصلی و مهم : تقسیم بندی به گروههای مختلف (که انجام شده است) و ارائه یک گزارش کامل و جامع در مورد موضوع اختصاص داده شده.


فایل مربوط به اقتصاد مقاومتی را از LMS و اینجا دانلود کنید.