دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

گروه سوم درس مزیتهای نسبی

 

       

 با سلام

دوستان محترم عضو گروه 3 درس مزیتهای نسبی، در صورتی که با تقسیم بندی زیر موافقید لطفا در قسمت نظرها، اعلام بفرمایید. در صورت عدم موافقت بفرمایید در کدام قسمت می خواهید فعالیت کنید. قرار تحویل نهایی کار برای 15 اردیبهشت ماه سال 1393 باشد. در صورتی که فرمت خاصی مد نظر دوستان می باشد حتما اعلام بفرمایید. توجه داشته باشید که 19 نفر هستیم.

 

فصل3 :  نظریه‌های مختلف در خصوص مزیت رقابتی ملت‌ها

 • نظریه مرکانتیلیسم   (علی غفاری و افشین قاسمی)
 • نظریه مزیت مطلق ادام اسمیت(رضا حاتمی و یزدان ساسانیان)
 • نظریه مزیت نسبی ریکاردو (سمیرا محمدی و محسن معدن نژاد)
 • نظریه هزینه فرصت: (هابرلر) (احسان محلوجی و  حجت اله اسدی و ملیحه خرم باقری)
 • نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین  (اشکان کربلایی فر و علیرضا حاجی حسین ارگی)
 • نظریه مزیت نسبی لیندر (فرید اسکافی و محمد کریمیان پور  و پویان مرادی)
 • آزمون تجربی لئونتیف (سید هادی طباطبایی و سید مرتضی طباطبایی)
 •   نظریه پورتر (فاطمه فامیل سعیدیان، سمانه شمالی و شادی برندک)

در این فصل می‌بایست ضمن توضیح نظریه‌های مذکور به نکات زیر توجه گردد.

 • ارائه توضیحات و مثال‌های کاربری
 •   کاربرد و مصادیق امروزی و داده‌های آماری
 •   نقدها و نقاط ضعف نظریه‌ها