دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

نمره درس ارزیابی تکنولوژی

باسلام

نمره درس ارزیابی تکنولوژی در سامانه گلستان اعلام شده است.

لطفا به سایت گلستان مراجعه بفرمایید