X
تبلیغات
زولا

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

مدیریت تولید و تکنولوژی توسعه و تحقیق در عملیات

سلام دوستان. 

امروز در خصوص دو درس مدیریت تولید و تکنولوژی توسعه با دکتر بنیادی صحبت کردم و صحبتهای زیر از طرف ایشان می باشد:

1- دوستانی که درس مدیریت تولید را ترم پیش افتادند با توجه به اینکه این درس در این ترم برای ورودیهای جدید ارائه شده است به خانم محمد خانی مراجعه کنند تا این درس در سیستم برای آنها باز شود و در حذف و اضافه این درس را بگیرند. ظاهرا استاد درس هم عوض شده است.

2-  دوستانی که درس  تکنولوژی توسعه را ترم پیش افتادند می توانند از امکان معرفی به استاد استفاده کرده و این درس را پاس کنند. 

3-  اما کار 11 نفر از دوستانی که مثل خود من تکنولوژی و توسعه را حذف کردند کمی سخت  است. یا باید بگردند ببینند که این درس در کدام دانشگاه تدریس می شود و مهمان شوند و یا صبر کنند تا در صورتی که این درس  در ترم بعد (مهر93) ارائه شد آن موقع درس را بگیرند.

4- دوستانی که احتمالا یکی از درسهای دیگر را افتاده اند و یا نگرفته اند می توانند با مراجعه به خانم محمد خانی کسب اطلاع کنند اگر در این ترم ارائه شده در حذف و اضافه بگیرند و اگر ارائه نشده در صورت افتادن معرفی به استاد و در صورت نگرفتن درس تا کنون یا مهمان شوند و یا به ترم مهر 93 امید داشته باشند.همچنین آقای دکتر یعقوبی هم فرمودند بعد از تصحیح اوراق(که تا کنون انجام نشده است) نمره ها را روی نمودار می برند تا میانگین نمره کلاس 15 شود.