X
تبلیغات
زولا

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

حذفیات درس تحقیق در عملیات

با سلام و آرزوی توفیق برای همه دوستان محترم در همه امور زندگی


با توجه به فایلهای درس تحقیق در عملیات متوجه شدم که  فاز دوگانه سیمپلکس و روش سیمپلکس دوآل و تحلیل حساسیت تدریس نشده است. در ضمن مهندس محمدی بحث AHP,TOPSIS را گفته اند. آیا مواردی که دکتر تدریس نکردند در امتحان نمی آید؟ و دو بحثی که مهندس محمدی تدریس کردند در امتحان می آید؟