دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

کلاس حضوری کارآفرینی

با سلام


لطفا دوستانی که در کلاس حضوری روز جمعه شرکت نمودند مطالب را به اشتراک بگذارند. تشکر