X
تبلیغات
زولا

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت

حذف پزشکی

به نام خداوند بخشاینده مهربان

 قابل توجه دانشجویان زیر

  آقای طهماسب نژاد

   آقای محمد نژاد

   خانم شادی قریشی

 

  عطف  به درخواست  نامبردگان فوق جهت  حذف پزشکی   لطفا در اسرع وقت برگ درمانی پزشک مربوطه که در آن دارو یا درمان دانشجو تجویز شده است را به آقای یزدان پناه تحوبل نمایند

 لازم به ذکر است درخواستها را از آقای یزدان پناه پیگیری نمایید و از تماس با خانم محمد خانی در این مورد خودداری نمایید

با تشکر

 امید ایاره